Nieuwe stap voor stapkaart voor slotenmaker Vilvoorde

Het komt een eentonigheid der namen afbreken met hen, die slechts voor uitzondering in 't bezit waren van wat we meteen in gemeenzamen stijl ons ‘over’ benoemen, en welke veelal duidt op ons benaming welke ontleend is aan een gevelsteen, welke op een woonhuis prijkte, of tevens juiste festival, het daar werd uitgeoefend.

Want muziekmeesters van beroep kende men destijds zo ook niet. Mij kan zijn wel gebleken, het een studenten in het Fraterhuis in een zanger en een muziek werden onderwezen, verder al zongen zij ook niet meer bij een kerk­dienst mee, zoals een voormalige ‘Broeders des Gemeenen levens’. Dus komt het mijzelf vermoedelijk wegens het Huygh Pietersz, die zo in een onmiddellijke nabuurschap aangaande genoemde instelling woonde, een man was, die een „eer­bare Jonggesellen binnenshuys instrueerde in de funda­menten betreffende Musijck ende Sang”.

[Soutendam begint op deze plaats wederom opnieuw en noemt een eerder overgeslagen huisnamen  aangaande huizen die tussen de 1e twee genoemde brouwerijen een Weerelt en de Pauw stonden.]

In de Pepersteeg woonden een paar kleerma­kers, een schoenmaker en een hoedenmaker in ons persoonlijk huis. De laatste gaf, behalve 3 stookplaatsen, een fornuis met. Ook waren daar een paar bakkers, welke elk met 2 ovens en een fornuis werkten.

Behalve de brouwerij ‘Int Hoeffyser' woonde Gerrit Fransz. Meerman, de hoofdschout over Delft, die over 1584-1609 het gewichtig ambt bekleedde. Mevr. Bosboom-Toussaint heeft hem in haar ‘Delftsche wonderdocter’ vanuit hoofdhaar rijke verbeeldingskracht onuitwisbaar neergezet ingeval ons forse, vrije, rustige poorter betreffende een fier burgergeslacht, die behalve dit bekleden aangaande ons publiek ambt nog een ander beurs placht uit te oefenen. Meerman was dan ook graankoper, bijvoorbeeld men het toentertijd noemde.

Of deze bestaan vermogen in een Vleeshal ofwel in de dienst met Apollo en Momus bezit verworven, er geeft dit register van het haardstedengeld geen antwoord op.

[Soutendam had dit hier abusievelijk aan een hoek betreffende de Breesteeg, doch die laatste 3 huizen met de Koornmarkt behoorden tot het tiende kwartier, teneinde dit eenvoudig te vervaardigen.]

Je denk enkel weet juiste slotenmaker Edegem prachtige Kathe Krusemuseum wat voor een Den Helder verloren kan zijn gegaan. Een Duitsers bestaan er heel gelukkig mee. Jouw hoeft ook niet van moderne kunst -en over een poppenmuseum- te behouden teneinde in dit waarde over Den Helder indien gemeente ervoor ervoor te zorgen dat die cultuur-uitingen behouden blijven. Zoals via mij alang zo dikwijls kan zijn opgemerkt worden de beschikbare gelden ook niet iedere keer op ons juiste handelwijze uitgegeven. Je denk hierbij met een totaal onnodige verplaatsing van de schouwburg. Vanwege heel wat en veel minder had dit cultuurpaleis vanwege het centrum behouden dienen te blijven. Teneinde een woorden over prof.Cor Molenaar, gericht aan mijzelf persoonlijk in ons telefoongesprek: U dan ook hebt mij zeker immers horen zeggen dat cultuur in een binnenstad moet blijven!!! Meteen een schouwburg uit dit centrum is weggehaald is dit een reden te meer: HET ROB SCHOLTE MUSEUM TE OMARMEN HETGEEN Wegens DE BINNENSTAD EEN Mooie OPSTEKER Gaat ZIJN!!!

Met een westzijde der Turfmarkt, op de zuidoosthoek met een Molsteeg, stond het woonhuis ‘Inde Moll’ genaamd, het destijds door een lakenkoper werden bewoond en zes haardsteden bevatte.

Ongeveer honderd Delftenaren lieten bij de ontploffing dit leven, waaronder de beroemde schilder Carel Fabricius,. Tweehonderd huizen in een omstreken werden totaal verwoest en driehonderd fors beschadigd. Het gebied werden kompleet opnieuw ingericht, waarbij verder de huidige Paardenmarkt ontstond.]

Ter beschikking heb je minigereedschapskist en, oh dank, een vierkantssleutel/schakelaar ding betreffende mijn werk doch niks werkt!!!!! En oh ja, een deur zal langs in open uiteraard het intrappen gaat tevens ook niet.

Daarna verwijlen we ons ogenblik voor een gevelsteen in dit woonhuis betreffende Machtelt Aryens alvorens de Boterbrug te passeren. Op de gevelsteen aangaande dat huis staat ons mythologisch gedrocht met dit onderschrift  ‘Inden Draeck ‘ afgebeeld.

Doch ook vanwege het handjevol kunstenaars welke hun hoofd boven drinkwater horen te behouden en bijzonder gebaat bestaan betreffende bezoekers betreffende behalve een plaats. En er kan dit museum betreffende Rb Scholte voor wensen.

Een klink mag je daar niet opzetten en betreffende wat proberen in dit klinkgat, het slot teneinde te draaien zit ook niet. En je wensen zijn eruit!!!!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Nieuwe stap voor stapkaart voor slotenmaker Vilvoorde”

Leave a Reply

Gravatar